CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm Sanest Hộp 6 Lọ 265000 270000
2 Nước Yến Sanest lọ 70ml (Hộp 6 lọ có đường) 210000 222200
3 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( Không Đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 33000
4 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( có đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 33000
5 Nước Yến Yến Sanest lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 41000
6 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Có Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 205000
7 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Không Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 210000
8 Nước Yến Yến Sanest Hộp 6 lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 270000
9 Nước Yến Sào Sanest Hộp 8 lọ 70ml 6 Hộp / Thùng Khánh Hòa 280000
10 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 3gr ( 011 ) 6 Hộp / Lốc Khánh Hòa 170000
11 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 5gr ( 012 ) 4 Hộp / Lốc Khánh Hòa 280000
12 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 50gr ( 015 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2750000
13 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 100gr ( 014 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 5450000
14 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP5 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 6500000
15 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP4 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7200000
16 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP3 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7700000
17 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP2 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 8350000
18 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP1 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 9600000
19 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( YH025 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 11600000
20 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( YH024 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 23000000
21 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest 100gr ( 026 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 18000000
22 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( 027 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 9200000
23 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 019 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2130000
24 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 018 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 4150000
25 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 020 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 3860000
26 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 021 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 1950000
27 Hạt điều chiên cao cấp Túi 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 36300
28 Hạt điều chiên cao cấp Túi 50gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 19250
29 Hạt điều chiên Cao Cấp Hộp 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Hộp Khánh Hòa 38500
30 Bánh Sanest Hộp 20 cái Hộp Khánh Hòa 134200
31 Bánh Sanest Hộp 12 cái Hộp Khánh Hòa 89100
32 yến sào Sanest Collagen Lọ 70ml 1105 Lọ/ 1 thùng Khánh Hòa 33000
33 Yến sào Sanest Collagen Hộp 6 lọ 70ml 5 hộp/ 1 thùng Khánh Hòa 210000
Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
congdungyensao chebienyensao KHAITHACYENSAO sendatvietbanner_thuphap sendatvietbanner_tuonggo

sieuthiyensao_banner

sungchauphi

moidatquangcao