CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( Không Đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 31000
2 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( có đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 31000
3 Nước Yến Yến Sanest lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 39000
4 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Có Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 197000
5 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Không Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 200000
6 Nước Yến Yến Sanest Hộp 6 lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 255000
7 Nước Yến Sào Sanest Hộp 8 lọ 70ml 6 Hộp / Thùng Khánh Hòa 260000
8 Nước Yến Sanest Lon 190ml ( Có Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 8800
9 Nước Yến Sanest Lon 190ml ( Không Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 8800
10 Nước Yến Sanest Khay 30 Lon 190ml ( Có Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 260000
11 Nước Yến Sanest Khay 30 Lon 190ml ( Không Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 260000
12 Nước Yến Sanest Hộp 6 Lon 190ml ( Có Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 54000
13 Nước Yến Sanest Hộp 6 Lon 190ml ( Không Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 54000
14 Nước Yến Sanest Thùng 10 Hộp 6 Lon 190ml ( Có Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 530000
15 Nước Yến Sanest Thùng 10 Hộp 6 Lon 190ml ( Không Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 530000
16 Nước Yến Sanest Chai 180ml 30 Chai / Thùng Khánh Hòa 6600
17 Nước Yến Sanest Chai 180ml ( Hộp 6 chai ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 39600
18 Nước Yến Sanest Thùng 30 Chai 180ml Thùng 30 Chai Khánh Hòa 198000
19 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 3gr ( 011 ) 6 Hộp / Lốc Khánh Hòa 170000
20 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 5gr ( 012 ) 4 Hộp / Lốc Khánh Hòa 280000
21 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 50gr ( 015 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2750000
22 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 100gr ( 014 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 5500000
23 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP3 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7700000
24 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP4 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7170000
25 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP5 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 6620000
26 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( YH025 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 11370000
27 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( YH024 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 23100000
28 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest 100gr ( 026 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 18320000
29 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( 027 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 9270000
30 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 019 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2090000
31 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 018 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 4180000
32 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 020 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 3860000
33 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 021 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 1930000
34 Hạt điều chiên cao cấp Túi 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 36300
35 Hạt điều chiên cao cấp Túi 50gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 19250
36 Hạt điều chiên Cao Cấp Hộp 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Hộp Khánh Hòa 38500
37 Bánh Sanest Hộp 20 cái Hộp Khánh Hòa 134200
38 Bánh Sanest Hộp 12 cái Hộp Khánh Hòa 89100
39 yến sào Sanest Collagen Lọ 70ml 1105 Lọ/ 1 thùng Khánh Hòa 31000
40 Yến sào Sanest Collagen Hộp 6 lọ 70ml 5 hộp/ 1 thùng Khánh Hòa 197000
Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
congdungyensao chebienyensao KHAITHACYENSAO sendatvietbanner_thuphap sendatvietbanner_tuonggo

sieuthiyensao_banner

sungchauphi

moidatquangcao