CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Ảnh Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 yen_nha_vun_lam_sach_100gr_Copy Yến Nhà Vụn Làm Sạch 100gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 100gr/ Hộp Khánh Hòa 2500000
2 CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Vụn Làm Sạch 50gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 50gr/ Hộp Khánh Hòa 1,250,000
3 _MG_1542 Yến Nhà Vụn Làm Sạch 20gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 20gr/ Hộp Khánh Hòa 550,000
4 CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_10GR Yến Nhà Vụn Làm Sạch 10gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 10gr/ Hộp Khánh Hòa 300,000
5 _MG_1490 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông 100gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 100gr/ Hộp Khánh Hòa 4,000,000
6 _MG_1504 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông 50gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 50gr/ Hộp Khánh Hòa 2.000.000
7 yen_rut_long_20gr Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông 20gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 20gr/ Hộp Khánh Hòa 800,000
8 _MG_1488 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông 10gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 10gr/ Hộp Khánh Hòa 400,000
9 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 tổ ) loại nhỏ 100gr/ Hộp 100gr/ Hộp Khánh Hòa 2,700,000
10 yen_nha_chua_lam_sach_50gr_3 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 tổ ) loại nhỏ 50gr/ Hộp 50gr/ Hộp Khánh Hòa 1,350,000
11 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_10GR Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 tổ ) loại nhỏ 10gr/ Hộp 10gr/ Hộp Khánh Hòa 300,000
12 yen_nha_chua_lam_sach_20gr_3_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 tổ ) loại nhỏ 20gr/ Hộp 20gr/ Hộp Khánh Hòa 600,000
13 yen_nha_chua_lam_sach_6_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 11 Tổ ) Loại lớn 100gr/ Hộp 100gr/ Hộp Khánh Hòa 3,000,000
14 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_50GR_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 11 Tổ ) Loại lớn 50gr/ Hộp 50gr/ Hộp Khánh Hòa 1,500,000
15 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 11 Tổ ) Loại lớn 20gr/ Hộp 20gr/ Hộp Khánh Hòa 700,000
16 yen_nha_chua_lam_sach_6 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 11 Tổ ) Loại lớn 10gr/ Hộp 10gr/ Hộp Khánh Hòa 400,000
17 yen_nha_lam_sach_100gr_8 Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt ) 100gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 100gr/ Hộp Khánh Hòa 3,500,000
18 _MG_1408 Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt ) 50gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 50gr/ Hộp Khánh Hòa 1,750,000
19 _MG_1400 Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt ) 20gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 20gr/ Hộp Khánh Hòa 800,000
20 Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt ) 10gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 10gr/ Hộp Khánh Hòa 450,000
21 yen_dao_lam_sach_100gr_4 Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt ) 100gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 100gr/ Hộp Khánh Hòa 6,500,000
22 YEN_DAO_LAM_SACH_50GR_2 Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt ) 50gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 50gr/ Hộp Khánh Hòa 3,250,000
23 yen_dao_lam_sach_20gR_2 Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt ) 20gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 20gr/ Hộp Khánh Hòa 1,400,000
24 yen_dao_lam_sach_100gr_3 Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt ) 10gr/ Hộp - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH 10gr/ Hộp Khánh Hòa 750,000
25 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 7,000,000
26 YEN_DAO_CHUA_LAM_SACH_50GR_LOAI_1 Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 50gr Khánh Hòa 3,500,000
27 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH Hộp 20gr Khánh Hòa 1,500,000
28 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 10gr - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH Hộp 10gr Khánh Hòa 800,000
29 Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ ) Loại Trung 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 6,500,000
30 Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ ) Loại Trung Hộp 50gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 50gr Khánh Hòa 3,250,000
31 Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ ) Loại Trung Hộp 20gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 20gr Khánh Hòa 1,400,000
32 Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ ) Loại Trung Hộp 10gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 10gr Khánh Hòa 750,000
33 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 8,000,000
34 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 50gr Khánh Hòa 4,000,000
35 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 20gr Khánh Hòa 1,700,000
36 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 10gr - yến Sào Phú Khánh Hộp 10gr Khánh Hòa 900,000
37 Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp Khánh Hòa 11,000,000
38 huyet_yen Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh hoà 22.000.000
39 Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp Khánh hoà 8,500,000
40 yen_hong_dao_khanh_hoa_100gR Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 17.000.000
41 Yến Nhà Làm Sạch. Yến Sào Phú Khánh(100GR) 100gr/Hộp khánh hoà 3.500.000
42 Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch -YẾN SÀO PHÚ KHÁNH( 100gr ) 100gr/Hộp khánh hoà 1.800.000
43 Yến Đảo Chưa Làm Sạch - YẾN SÀ PHÚ KHÁNH ( 50gr ) 50gr/Hộp khánh hoà 3.500.000
44 yên nhà làm sạch loại 2 - YẾN SÀO PHÚ KHÁNH (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.800.000
45 yến nhà chưa làm sạch -yến sÀO PHÚ KHÁNH (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 3.000.000
46 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( YH025 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 11.600.000
47 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( YH024 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 23.000.000
48 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest 100gr ( 026 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 18.000.000
49 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( 027 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 9.200.000
50 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 50gr ( 015 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2.750.000
51 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 100gr ( 014 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 5.450.000
52 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP5 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 6.500.000
53 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP4 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7.200.000
54 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP3 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7.700.000
55 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP2 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 8.350.000
56 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP1 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 9.600.000
Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
yensao
Quảng cáo