CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( Không Đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 31000
2 Nước Yến Sanest lọ 70ml ( có đường ) 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 31000
3 Nước Yến Yến Sanest lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 105 lọ / Thùng Khánh Hòa 39500
4 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Có Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 200000
5 Nước Yến Sào Sanest Hộp 6 lọ ( Không Đường ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 204000
6 Nước Yến Yến Sanest Hộp 6 lọ 70ml Yến Sào Fucoidan Nhân Sâm 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 260000
7 Nước Yến Sào Sanest Hộp 8 lọ 70ml 6 Hộp / Thùng Khánh Hòa 270000
8 Nước Yến Sanest Lon 190ml ( Có Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 8800
9 Nước Yến Sanest Lon 190ml ( Không Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 8800
10 Nước Yến Sanest Khay 30 Lon 190ml ( Có Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 260000
11 Nước Yến Sanest Khay 30 Lon 190ml ( Không Đường ) Khay 30 Lon Khánh Hòa 260000
12 Nước Yến Sanest Hộp 6 Lon 190ml ( Có Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 54000
13 Nước Yến Sanest Hộp 6 Lon 190ml ( Không Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 54000
14 Nước Yến Sanest Thùng 10 Hộp 6 Lon 190ml ( Có Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 530000
15 Nước Yến Sanest Thùng 10 Hộp 6 Lon 190ml ( Không Đường ) 10 Hộp / Thùng Khánh Hòa 530000
16 Nước Yến Sanest Chai 180ml 30 Chai / Thùng Khánh Hòa 6600
17 Nước Yến Sanest Chai 180ml ( Hộp 6 chai ) 5 Hộp / Thùng Khánh Hòa 39600
18 Nước Yến Sanest Thùng 30 Chai 180ml Thùng 30 Chai Khánh Hòa 198000
19 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 3gr ( 011 ) 6 Hộp / Lốc Khánh Hòa 175000
20 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 5gr ( 012 ) 4 Hộp / Lốc Khánh Hòa 288000
21 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 50gr ( 015 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2760000
22 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest Hộp 100gr ( 014 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 5500000
23 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP5 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 6500000
24 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP4 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7200000
25 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP3 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 7700000
26 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP2 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 8350000
27 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( TP1 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 9600000
28 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( YH025 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 11600000
29 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest Hộp 100gr ( YH024 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 23000000
30 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest 100gr ( 026 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 18000000
31 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest Hộp 50gr ( 027 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 9200000
32 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 019 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 2130000
33 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 018 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 4150000
34 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 100gr ( 020 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 3860000
35 Yến Nuôi Trong Nhà Hộp 50gr ( 021 ) Hộp 50gr Khánh Hòa 1950000
36 Hạt điều chiên cao cấp Túi 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 36300
37 Hạt điều chiên cao cấp Túi 50gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Túi Khánh Hòa 19250
38 Hạt điều chiên Cao Cấp Hộp 100gr ( Điều Muối + Mật Ông ) Hộp Khánh Hòa 38500
39 Bánh Sanest Hộp 20 cái Hộp Khánh Hòa 134200
40 Bánh Sanest Hộp 12 cái Hộp Khánh Hòa 89100
41 yến sào Sanest Collagen Lọ 70ml 1105 Lọ/ 1 thùng Khánh Hòa 31500
42 Yến sào Sanest Collagen Hộp 6 lọ 70ml 5 hộp/ 1 thùng Khánh Hòa 205000
Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
congdungyensao chebienyensao KHAITHACYENSAO sendatvietbanner_thuphap sendatvietbanner_tuonggo

sieuthiyensao_banner

sungchauphi

moidatquangcao