Sản Phẩm Yến Sào

_MG_1380

Yến Thô Tổ Nhỏ (100gr)

3.300.000 (VNĐ)

2.800.000 (VNĐ)

Mua ngay
CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_2

Yến Vụn Làm Sạch ( 100gr )

3.400.000 (VNĐ)

2.900.000 (VNĐ)

Mua ngay
YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_5

Yến Thô Tổ Nhỏ (50gr)

1.650.000 (VNĐ)

1.450.000 (VNĐ)

Mua ngay
ttl_50g_2_f5992658dba8460bb14180642304caff_grande

Yến Nhà Tổ Lớn (50gr)

1.800.000 (VNĐ)

1.600.000 (VNĐ)

Mua ngay
cyrl_50gr_1_574a19130e5447ef80d8dae7d2f2fb94_grande

Chân Yến Rút Lông ( 50gr)

2.100.000 (VNĐ)

1.900.000 (VNĐ)

Mua ngay
yslmv_50g_1_e887fe922fb34374b0b3e9786efa64_grande

Yến Sợi Lớn Miếng Vuông (50gr)

2.100.000 (VNĐ)

1.900.000 (VNĐ)

Mua ngay
Quảng cáo