Tin Tức Yến Sào

» Quá trình tách chiết và tinh chế Fucoidan FUCOIDAN2 Nhiều phương pháp tách chiết và tinh chế Fucoidan được thử nghiệm nhằm tìm ra một phương thức hiệu quả nhất và mang lại một sản phẩm fucoidan chất lượng cao nhất. Trước tiên, người ta nghiên cứu về những loại rong biển có khả ...

›Tin gửi vào ngày: [29/01/2015]

congdungyensao chebienyensao KHAITHACYENSAO sendatvietbanner_thuphap sendatvietbanner_tuonggo

sieuthiyensao_banner

sungchauphi

moidatquangcao