Tin Tức Yến Sào

» Nghiên cứu quy trình sản xuất fucoidan ... fucoidannl Nhiều quy trình sản xuất Fucoidan được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm này, đáp ứng các yêu cầu hiện có của thị trường. Tìm hiểu về Fucoidan, nhiều tạp chí y học công bố rằng, ...

›Tin gửi vào ngày: [27/03/2015]

congdungyensao chebienyensao KHAITHACYENSAO sendatvietbanner_thuphap sendatvietbanner_tuonggo

sieuthiyensao_banner

sungchauphi

moidatquangcao